Kanał

Kilka słów o nas…

Kilka słów o nas…
Koło rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie to szkolne przedsięwzięcie Uczniów, Rodziców i Pedagogów zorientowane na aktywny, zdrowy i bezpieczny proces kształcenia i uczenia oraz ciekawe i twórcze poznawanie Świata. Działalność pozalekcyjna koła rowerowego jest nakierowana na organizowanie tanich i ciekawych wyjazdów rowerowych po bliższej i dalszej okolicy naszego regionu w ramach działalności krajoznawczo – turystycznej, która jest jedną z form pracy szkoły.

Naszą grupę projektową łączy wspólna pasja – ROWER.

Znamy same jego pozytywy:
- jest ekologiczny
- dba o zdrowie i sylwetkę
- jest szybki i wygodny
- buduje poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i umiejętności
- jest tanim środkiem transportu.

Główne cele naszej działalności projektowej można określić jako:
• promocja szlaków turystycznych w województwie lubelskim,
• poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji historycznej, geograficznej, przyrodniczej, ekologicznej i prozdrowotnej,
• rozbudzenie zainteresowania turystyką (zwłaszcza turystyką rowerową) i krajoznawstwem,
• pogłębienie wiedzy na temat swojego regionu, zapoznanie z jego dziedzictwem kulturowym,
• promowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku na świeżym powietrzu, pokazanie uczniom zalet jazdy rowerem dla zdrowia i dla środowiska naturalnego,
• kształcenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych, a także po drogach polnych i leśnych, którymi wiodą szlaki turystyczne,
• nabywanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za innych uczestników grupy i organizacji wycieczek rowerowych, doboru właściwego ekwipunku, akcesoriów i prawidłowego wyposażenia roweru,
• rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji, ich selekcji oraz publicznej prezentacji,
• kształcenie zachowań proekologicznych i poszanowania przyrody,
• umożliwienie udziału w wycieczce uczniom, którzy nie mogą sobie pozwolić na inne formy turystyki ze względów finansowych.

PREZENTACJA KOŁA ROWEROWEGO - NASZE ATUTY:
- doskonalimy umiejętności samodzielnego i zespołowego działania,
- realizujemy cele rekreacyjno – zdrowotne i poznawcze,
- ciekawie i aktywnie zagospodarowujemy swój czas wolny,
- kultywujemy ceremoniał turystyczny,
- zaspokajamy ważne dla młodego człowieka potrzeby aktywności ruchowej, afirmacji, samorealizacji, przygody i sprawdzenia samego siebie bez presji oceny szkolnej.

KOŁO ROWEROWE MA W SZKOLE:
- swoją siedzibę,
- gazetkę ścienną (kącik krajoznawczy),
- kronikę, w której zamieszczane są istotne informacje z działalności i wytwory pracy uczniów,
- wypożyczalnię akcesoriów rowerowych (kaski rowerowe, koszulki odblaskowe).