Kanał

wtorek, 26 marca 2019

" Wokół rowerów" - " Najpiękniejsze stojaki rowerowe w przestrzeni miejskiej"

Z cyklu: "Wokół rowerów" - "Najpiękniejsze stojaki rowerowe w przestrzeni miejskiej".
Parkuj tam bez ograniczeń czasowych i jakościowych każdego dnia, a przyczynisz się do poprawy jakości powietrza w mieście.
Młodzieżowa Akcja Obywatelska " Wagary Ekologiczne w Obronie Planety" przeprowadzone w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 15 marca 2019r. miała na celu zwrócenie uwagi politykom na szkodliwe działania prowadzące do zmian klimatycznych. Nasza gmina w ostatnim czasie, dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich zrobiła dużo w sprawie poprawy stanu powietrza. Niestety, szczególnie w czasie bezwietrznych dni w sezonie grzewczym wydaje mi się, że nadal oddychamy powietrzem bardziej zanieczyszczonym niż mieszkańcy dużych miast.
Głównym producentem zanieczyszczeń są nasze piece oparte na spalaniu węgla. I na to niestety w obecnych warunkach nie mamy większego wpływu - poza tym, co proponuje gmina i niektórzy przedsiębiorcy. Bo nowoczesne technologie są kapitałochłonne i amortyzują się w długim okresie czasu. W naszym społeczeństwie utarło się przekonanie, że smog budzi się w okresie grzewczym i wiosną pozwala o sobie zapomnieć. Nie do końca jednak odpowiada to prawdzie. Coraz bardziej intensywny ruch drogowy wyrzuca spaliny do atmosfery przez cały rok. Nawet w Bychawie już od pewnego czasu przyzwyczailiśmy się do tworzących się korków i dużej emisji spalin i zanieczyszczeń - szczególnie w centrum miasta.

W jednej z lubelskich rozgłośni radiowych często powtarzany jest slogan reklamowy " Nie twórz korków - przesiądź się do komunikacji miejskiej". W Bychawie nie mamy komunikacji miejskiej.
I tu pojawia się rower.
Proponuję hasło dla mieszkańców Bychawy i okolic: " Nie twórz korków - przesiądź się na rower".
Komunikacja rowerowa w innych miastach regionu: Kraśniku, Biłgoraju, czy Józefowie z moich obserwacji, jest bardziej popularna niż w Bychawie. Może warto przy okazji kolejnych akcji ekologicznych ( Dnia Ziemi, Dnia Wody itd) rozpocząć większą promocję tej formy komunikacji, jako aktywności rekreacyjnej, a jednocześnie szybkiego i taniego sposobu przemieszczania się każdego dnia w naszym mieście.
Poruszanie się rowerem, poza walorem ekologicznym ma jeszcze jeden atut. Miejsca parkingowe w centrum miasta coraz bardziej się kurczą. W godzinach szczytu i niekoniecznie tylko w dni targowe szybkie zaparkowanie auta często graniczy z cudem. A jednocześnie infrastruktura rowerowa spokojnie czeka, aby z niej korzystać. Obrona planety i naszej cywilizacji wymaga wielu skoordynowanych działań świadomych grup społeczeństwa na poziomie lokalnym i globalnym. Pokaż Młodym, że zależy i Tobie na dobrym stanie środowiska naturalnego i przejdź do działania. Rower tak, zawsze przy dobrej pogodzie. Samochód zaś na niepogodę i od święta. Słowa uczą, przykłady pociągają.

Zapraszamy na inny spacerek po centrum Bychawy.

Z cyklu: " Wokół rowerów"  - "Najpiękniejsze stojaki rowerowe w przestrzeni miejskiej".

Parkuj tam bez ograniczeń czasowych i jakościowych każdego dnia, a przyczynisz się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza