Kanał

czwartek, 10 października 2019

Drodzy Rowerzyści, członkowie koła rowerowego

Drodzy Rowerzyści, członkowie koła rowerowego

Zwykle każdy z nas swoje pierwsze, nieraz nieporadne próby rowerowe rozpoczynał na terenie dobrze znanym. Było to, być może podwórko obok domu rodzinnego, plac na osiedlu mieszkaniowym, ścieżka lub polna droga na wsi. Po opanowaniu techniki rowerowej i zdobyciu upragnionej karty rowerowej rozpoczął się etap bicia rekordów w pokonywaniu wyznaczonych dystansów na dłuższych lub krótszych trasach naszej
małej ojczyzny - czyli obszaru Gminy Bychawa lub gmin ościennych. Ale ..., ale czy są wśród Was osoby, które mogą powiedzieć, że przejechały naszą gminę rowerem, docierając do wszystkich wsi i przysiółków, pokonując drogi i bezdroża tym środkiem transportu.
Być może jednostki miały to w swoich planach rowerowych eskapad, być może osiągnęły nawet małe sukcesy podróżując do dziadków mieszkających na wsi, lub znajomych. Myślę jednak, że nie ma takiej osoby spośród 26 członków koła rowerowego zapisanych w tym roku, która przejechałaby całą naszą gminę rowerem podziwiając jej krajobrazy, miejsca i odniesione sukcesy.
Dlatego właśnie pomysł opiekunów koła rowerowego, aby zmierzyć się z tym wyzwaniem  i etapami objechać całą gminę.
Proponujemy Wam realizację
projektu rowerowego popularyzującego poznanie Małej Ojczyzny pod hasłem "Samorząd lokalny z rowerowej perspektywy - ludzie i miejsca w naszej gminie". Okazja ku temu jest znakomita, bo wycieczki rowerowe po gminie organizujemy na święto 30. lecia odnowionego samorządu lokalnego w Polsce. Finał cyklu czterech wyjazdów planujemy w maju 2020r, w okolicy 27 maja by świętować razem z władzami naszej gminy 3 dekady wolnego samorządu.

Już w najbliższą środę, tj. 16 października rozpoczynamy jazdę z różą wiatrów po gminie Bychawa.
Wybór padł na ćwiartkę północno - zachodnią naszej gminy, po której wyznaczyliśmy pierwszą trasę rowerową. Łączy ona miejscowości: BYCHAWA - WANDZIN - WOLA DUŻA - WOLA DUŻA KOLONIA - OSOWA - WIERCISZÓW - BYCHAWKA TRZECIA KOLONIA - BYCHAWKA TRZECIA -BYCHAWKA PIERWSZA - BYCHAWKA DRUGA - ZDRAPY - PODZAMCZE - BYCHAWA.

W kilku miejscowościach planujemy postoje rowerowe, spotkania z sołtysami wsi i mieszkańcami, słuchając opowieści i dzieląc się własnymi spostrzeżeniami związanymi z krajobrazami, jakością dróg lokalnych i gościnnością panującą w naszej gminnej społeczności. Pewnie pogoda, ale i pogoda ducha dopisze wszystkim uczestnikom tej imprezy rowerowej organizowanej w ramach naszego koła. Będzie to również ostatni akcent czynnej jazdy rowerowej w tym roku kalendarzowym. Kończymy jazdę, ale koło dalej ma działać, a jego członkowie w miesiącach zimowych pochylą się nad organizacją wiosennych rajdów, konsultując z nauczycielami - opiekunami wyjazdów kwestie techniczne i logistyczne oraz biurokratyczne projektów rowerowych.
Projekt rowerowy w najbliższej perspektywie trwa do czerwca 2020r.

Przypominamy: 
16 października 2019r. stawiamy się rowerowo pod szkołą do godziny 8.30. 
Zaopatrujemy się w kartę rowerową, kask, kamizelkę odblaskową, ubezpieczenie grupowe na wyjazd, ubranie na rower stosowne do warunków atmosferycznych pamiętając o rękawiczkach rowerowych lub innych ciepłych. 
Dokumentację na wyjazd składamy jak najszybciej do opiekunów wyjazdu.
Planowane jest ognisko po trasie rajdu. 
Wsad kiełbaskowy organizujemy we własnym zakresie. 
Rowery powinny być sprawne technicznie.
Należy zwrócić uwagę na stan ogumienia i hamulców. 
Zespół techniczny zabiera zestawy naprawcze i zapasowe opony. 
Po powrocie przygotowujemy sprawozdania do zamieszczenia na naszym blogu.
I w czwartek kolejne spotkanie w sali informatycznej u pana Artura.
Na inne pytania odpowiadamy zainteresowanym w szkole do czasu wyjazdu.
  

1 komentarz: